Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce w 2022 roku:

Remont parkingu i ciągu pieszo-jezdnego na ul. Fabrycznej 5. 2. Modernizacja oświetlenia w budynkach wielolokalowych. 3. Remont balkonów budynku mieszkalnego ul. Styczniowa 12. 4. Ekspertyza budowlana dachu budynku mieszkalnego Mickiewicza 28A. 5. Wymiana pasa nadrynnowego i podrynnowego oraz rynny dla budynków mieszkalnych    Listopadowa 22 (I segment ) i Kościuszki...

INSTRUKCJE

Ogólna Instrukcja BHP SM Praszka Instrukcja zasad rachunkowości i komputerowej ewidencji SM Praszka Instrukcja weryfikacji tożsamości SM Praszka Instrukcja systemu ewidencji księgowej SM Praszka Instrukcja obiegu dokumentów SM Praszka cz 1 Instrukcja obiegu dokumentów SM Praszka cz 2 Instrukcja kancelaryjna SM Praszka Instrukcja inwentaryzacyjna SM Praszka Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego SM...

Zmiana prędkości internetu

Informujemy, iż wprowadzone zostały nowe parametry Internetu, które przedstawiają się następująco: Opcja standard: Download 150 MB/sek, 8MB/upload Opcja VIP:  Download 300 MB/sek, 25MB/upload Opcje są dostępne dla nowych jak i aktualnych użytkowników po restarcie urządzenia.

Prace na balkonie we własnym zakresie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce informuje, że wszelkie prace wykonywane na balkonach przez lokatorów np. położenie płytek na posadzce czy malowanie elewacji wymagają pisemnej zgody Spółdzielni. Zgodę taką na wniosek mieszkańca wydaje Dział Techniczny Spółdzielni.

Wymiana oświetlenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce informuje, iż z dniem 19.07.2021r. przystępuje do modernizacji oświetlenia we wszystkich budynkach mieszkalnych, polegającej na wymianie ok. 1200 lamp na klatkach schodowych, w gankach oraz przed wejściem do ganków. Montowane będą lampy LED z czujnikami ruchu oraz zmierzchowymi. Realizacja zadania podyktowana jest oszczędnością energii elektrycznej. Osoby...

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce informuje, iż z dniem  30.03.2021r. wszedł w życie nowy „Regulamin emisji odpłatnych ogłoszeń na kanale informacyjnym w sieci Azart oraz na stronie internetowej”, w którym          OBNIŻONE zostały opłaty za emisję ogłoszeń na Kanale informacyjnym AZART i na stronie internetowej: 1) 1 tydzień emisji...

INFORMACJA

Urząd Statystyczny za pośrednictwem Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce informuje, że od 01 kwietnia br. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który będzie przeprowadzony na terenie całego kraju i obejmie wszystkich mieszkańców. Zgodnie z Ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021r  jest obowiązkowy....