Zmiana prędkości internetu

Informujemy, iż wprowadzone zostały nowe parametry internetu, które przedstawiają się następująco: Opcja standard: Download 100Mb/sek, 8Mb/upload Opcja VIP:  Download 300Mb/sek, 25Mb/upload Opcje są dostępne dla nowych jak i aktualnych użytkowników po restarcie urządzenia.

Prace na balkonie we własnym zakresie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce informuje, że wszelkie prace wykonywane na balkonach przez lokatorów np. położenie płytek na posadzce czy malowanie elewacji wymagają pisemnej zgody Spółdzielni. Zgodę taką na wniosek mieszkańca wydaje Dział Techniczny Spółdzielni.

Nowe stawki na zimną wodę i ścieki

Decyzją z dnia 31.05.2021r. Nr PO.RZT.70.242.2021/D/SK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po rozpatrzeniu wniosku PPU GOSKOM Sp. z o.o. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Praszka na okres 3 lat tj. : 1. Cena za...

Wymiana oświetlenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce informuje, iż z dniem 19.07.2021r. przystępuje do modernizacji oświetlenia we wszystkich budynkach mieszkalnych, polegającej na wymianie ok. 1200 lamp na klatkach schodowych, w gankach oraz przed wejściem do ganków. Montowane będą lampy LED z czujnikami ruchu oraz zmierzchowymi. Realizacja zadania podyktowana jest oszczędnością energii elektrycznej. Osoby...

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce informuje, iż z dniem  30.03.2021r. wszedł w życie nowy „Regulamin emisji odpłatnych ogłoszeń na kanale informacyjnym w sieci Azart oraz na stronie internetowej”, w którym          OBNIŻONE zostały opłaty za emisję ogłoszeń na Kanale informacyjnym AZART i na stronie internetowej: 1) 1 tydzień emisji...