Zmiany w regulaminie rozliczeń finansowych SM w Praszce z użytkownikami lokali

Rada Nadzorcza SM w Praszce uchwałą nr 37/2021 z dnia 30.08.2021r. znowelizowała „Regulamin rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z użytkownikami lokali” (zmiana załącznika nr 1 i nr 2 do regulaminu).
Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni:www.smpraszka.com.pl