Zmiany w regulaminie rozliczeń finansowych SM w Praszce z użytkownikami lokali

Rada Nadzorcza SM w Praszce uchwałą nr 24/202 z dnia 10.05.2022 r. znowelizowała „Regulamin rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z użytkownikami lokali” (zmiana dotyczy załącznika nr 3 do regulaminu).
Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni:www.smpraszka.com.pl