Przedmiotem działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu.

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Praszka, Spółdzielnia działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawą działalności Spółdzielni jest:

  • ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. 2021 poz. 648)
  • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1465 z późn. zm.)
  • statut Spółdzielni wpisany do rejestru Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000176016
  • regulaminy wewnętrzne

Organami Spółdzielni są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Godziny pracy Spółdzielni:
Spółdzielnia Mieszkaniowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek:     7:00 – 15:00

Wtorek:     8:00 – 16:00

Dane teleadresowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Mickiewicza 18; 46-320 Praszka
Tel. 34 35 91 046
Fax. 34 35 91 330

Nr kont: 04 8591 0007 0390 0930 0749 0001 – KBS

               97 1240 3291 1111 0000 2922 6230 – Pekao

Numery telefonów dyżurnych konserwatorów poza godzinami pracy Spółdzielni:

Awarie elektryczne, wodno-kanalizacyjne i ciepłownicze: 34 3411 456