Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce w 2022 roku:

  1. Remont parkingu i ciągu pieszo-jezdnego na ul. Fabrycznej 5.

2. Modernizacja oświetlenia w budynkach wielolokalowych.

3. Remont balkonów budynku mieszkalnego ul. Styczniowa 12.

4. Ekspertyza budowlana dachu budynku mieszkalnego Mickiewicza 28A.

5. Wymiana pasa nadrynnowego i podrynnowego oraz rynny dla budynków mieszkalnych

   Listopadowa 22 (I segment ) i Kościuszki 36 (II segment).

6. Montaż zaworów trójdrogowych DN-40 z siłownikiem i sterownikiem pogodowym w węzłach                cieplnych budynków mieszkalnych.

7. Wymiana zabezpieczeń obwodów elektrycznych administracyjnych w budynkach: Skłodowska 1, 3 i 5 ; Mickiewicza 22, 24 i 26; Listopadowa 15, 17, 20, 22 i 24.

8. Modernizacja studia TV.

9. Wykonano opaski wokół szczytów budynków: Kopernika 10G, Listopadowa 24 i Fabryczna 5 – klatka II.

10. Wykonano oznaczenie poziome miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach: Skłodowskiej 1, Kościuszki 34, Fabryczna 3.

11. Wykonano nowe miejsca utwardzone przy budynkach: Kopernika 10D, Mickiewicza 6, Mickiewicza 28A, Listopadowa 15.

12. Wykonano częściową naprawę dachu budynku Mickiewicza 28A – segment I.

13. Utrzymanie czystości wewnątrz i wokół budynków.

14. Pielęgnacja krzewów, drzew i trawników.

15. Naprawa małej architektury.

16. Naprawa zamków, drzwi, samozamykaczy, instalacji elektrycznej, domofonowej, c.o., wod.-kan., Internetu i telewizji Azart.

17. Miejscowe naprawy klatek schodowych, ganków, piwnic, pokryć dachowych, kominów i obróbek blacharskich.

18. Bieżące usuwanie zgłoszeń i awarii.