Prace na balkonie we własnym zakresie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce informuje, że wszelkie prace wykonywane na balkonach przez lokatorów np. położenie płytek na posadzce czy malowanie elewacji wymagają pisemnej zgody Spółdzielni.
Zgodę taką na wniosek mieszkańca wydaje Dział Techniczny Spółdzielni.