Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce informuje, iż Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni jest

Pani Ewelina Wysocka adres e-mail: iod@smpraszka.nazwa.pl