Informacje
Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
Krótka historia Spółdzielni
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
Informacja o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 6, 7, 8 czerwca 2016r.
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
wyniki przetargów 2016 rok
dobudowa balkonów
 
» strona główna
  Strona główna  

Informacje

INFORMACJA

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce informuje, że w związku ze zmianą Ustawy Prawo energetyczne Rada Nadzorcza w dniu 28.09.2016r. Aneksem nr 1/2016

WPROWADZIŁA ZMIANĘ

do Regulamin rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z użytkownikami lokali." jak niżej:


W "Regulaminie rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z użytkownikami lokali." z dnia 17.08.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

W załączniku nr 1 Regulaminu skreśla się punkt 6.4.

§ 2

W załączniku nr 2 Regulaminu zmienia się brzmienie punktu 3.2 na:
"3.2. Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni Spółdzielni wodomierzy w celu dokonania ich odczytu albo użytkownik lokalu dokona ingerencji w ten przyrząd w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań, Spółdzielnia może dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania ."

§ 3

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Aneks podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Spółdzielni .


Nowa treść "Regulaminu rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z użytkownikami lokali" jest dostępna na stronie internetowej SM w Praszce: www.smpraszka.com.pl w zakładce "Regulaminy".

 

poczatek strony
 
 

INFORMACJA

 

 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: