Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
Krótka historia Spółdzielni
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
Informacja o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 4, 5, 6 czerwca 2018 r.
Artykuł w Tęczy Polskiej" nt.pierwszej kotłowni przyblokowj w Praszce
 
Ochrona Danych Osobowych
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
ogłoszenie wyników przetargu 2018 rok
 
» strona główna
  Strona główna  

Informacje

 

 Aneks nr 2/2017 z dnia 10.05.2017 do Regulaminu rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z użytkownikami lokali z dnia 25.01.2017r. 

 

§ 1

W Rozdziale IV w § 6 ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie:

 

3. Koszty dostarczania sygnału TV Azart – ustalane są na poszczególne nieruchomości i lokale wg faktur wykonawcy świadczącego usługi w tym zakresie lub faktur wewnętrznych jeżeli wykonywanie czynności dokonywane jest przez służby własne. Koszty rozliczane są tylko na lokale korzystające z tych usług. Opłaty ustala się na podstawie poniesionych kosztów.

 

Spółdzielnia może odłączyć sygnał TV Azart w przypadku zalegania przez dysponenta lokalu z opłatami czynszowymi za okres ponad 2 miesiące.

Na wniosek dysponenta lokalu, po uregulowaniu przez niego całości zadłużenia Spółdzielnia, w terminie do 7 dni roboczych, podłączy (wznowi) dostarczanie sygnału TV Azart po uiszczeniu kosztów związanych z podłączaniem, a ustalonych uchwałą przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.”

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian .

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni www.smpraszka.com.pl w zakładce Regulaminy 

poczatek strony
 
 

 

 

 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: