INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce informuje, iż z dniem  30.03.2021r. wszedł w życie nowy „Regulamin emisji odpłatnych ogłoszeń na kanale informacyjnym w sieci Azart oraz na stronie internetowej”, w którym

         OBNIŻONE zostały opłaty za emisję ogłoszeń na Kanale informacyjnym AZART

i na stronie internetowej:

1) 1 tydzień emisji ogłoszenia       15,00 zł za każdą stronę + podatek VAT
2) każdy następny tydzień emisji     9,00 zł za każdą stronę + podatek VAT

PRZYKŁADOWY cennik za 1 stronę emisji ogłoszenia
– cena brutto

1 tydzień  –   18,45 zł
2 tygodnie –   29,52 zł
3 tygodnie –   40,59 zł
4 tygodnie –   51,66 zł
5 tygodni –     62,73 zł
6 tygodni –     73,80 zł
7 tygodni –      84,87 zł
8 tygodni –     95,94 zł
9 tygodni –    107,01 zł
10 tygodni –   118,08 zł