Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce w 2023 roku:

  1. Kompleksowa renowacja dachu Mickiewicza 26 seg. III + modernizacja systemu wentylacji.

2. Kompleksowa renowacja dachu Skłodowska 3 + modernizacja systemu wentylacji

3. Modernizacja oświetlenia w budynkach wielolokalowych – Styczniowa 12 i Styczniowa 14.

4. Remont parkingu i wiaty śmietnikowej przy ulicy Skłodowskiej 1, 3 i 5.

5. Wymiana izolacji poddasza nieużytkowego w budynku Mickiewicza 28A seg. I.

6. Rozbudowa małej architektury – ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Fabryczna i Kościuszki.

7. Rozbudowa małej architektury – budowa placu zabaw na osiedlu Skłodowska i Mickiewicza.

8. Utrzymanie czystości wewnątrz i wokół budynków.

9. Pielęgnacja krzewów, drzew i trawników.

10. Naprawa małej architektury.

11. Naprawa zamków, drzwi, samozamykaczy, instalacji elektrycznej, domofonowej, c.o., wod.-kan., Internetu i telewizji Azart.

12. Miejscowe naprawy klatek schodowych, ganków, piwnic, pokryć dachowych, kominów i obróbek blacharskich.

13. Bieżące usuwanie zgłoszeń i awarii.

14. Izolacja węzłów cieplnych i usuwanie starej infrastruktury.