Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce w 2023 roku:

Kompleksowa renowacja dachu Mickiewicza 26 seg. III + modernizacja systemu wentylacji. 2. Kompleksowa renowacja dachu Skłodowska 3 + modernizacja systemu wentylacji 3. Modernizacja oświetlenia w budynkach wielolokalowych - Styczniowa 12 i Styczniowa 14. 4. Remont parkingu i wiaty śmietnikowej przy ulicy Skłodowskiej 1, 3 i 5. 5. Wymiana izolacji poddasza...