W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018r. przepisów Rozporządzenia 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (tzw.RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce informuje, iż

telefonicznie nie będą udzielane

żadne informacje dot. danych osobowych

lokatorów

(np. stan konta, stan zaległości, nazwiska osób zamieszkujących).

Osoby zainteresowane prosimy o osobisty kontakt z biurem Spółdzielni lub pisemny wniosek.