Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce:

  1. Mann Renata – Przewodnicząca Rady
  2. Czernek Tomasz – Z-ca Przewodniczącej Rady
  3. Wiecha Ewa – Sekretarz
  4. Włodarski Tomasz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  5. Szewczyk Mirosław – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Oświatowo – Kulturalnej
  6. Paluch Mariusz- członek Rady Nadzorczej, członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Oświatowo – Kulturalnej
  7.  Zadworna Danuta – członek Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

Prezes Zarządu – inż. Tomasz Szymański

Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych – inż. Małgorzata Kita

Pełnomocnik Zarządu – Katarzyna Brodna