Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

  1. Szaniec Edward – Przewodniczący Rady
  2. Dytman Piotr – Z-ca Przewodniczącego Rady
  3. Panek Bogdan – Sekretarz
  4. Kuczaj Barbara – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  5. Placek Tadeusz – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Oświatowo – Kulturalnej
  6. Kaczor Bernard- Członek Rady Nadzorczej, członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Oświatowo – Kulturalnej
  7.  Nowak Alicja – Członek Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

Prezes Zarządu – inż. Tomasz Szymański

Zastępca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy, Specjalista ds. rozliczeń finansowych z członkami i pracownikami – mgr Bożena Wróblewska

Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych – mgr inż. Robert Polak