Nowe stawki na zimną wodę i ścieki

Decyzją z dnia 31.05.2021r. Nr PO.RZT.70.242.2021/D/SK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po rozpatrzeniu wniosku PPU GOSKOM Sp. z o.o. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Praszka na okres 3 lat tj. :

1. Cena za dostarczenie wody :

– od dnia 01 lipca 2021r. cena za 1m3 zimnej wody wyniesie 4,32zł./m3 brutto

– od dnia 01 lipca 2022r. cena za 1m3 zimnej wody wyniesie 4,37zł./m3 brutto

– od dnia 01 lipca 2023r. cena za 1m3 zimnej wody wyniesie 4,43zł./m3 brutto

2. Cena za odprowadzenie ścieków 7,86zł./m3 brutto będzie obowiązywała przez okres 3 lat.

3. Obecnie obowiązujące ceny to : zimna woda 4,21zł./m3 oraz  ścieki 7,35zł/m3.

Uaktualnione opłaty miesięczne za lokal zostaną dostarczone wraz z rozliczeniem wody w miesiącu lipcu 2021r.