Nowe stawki na zimną wodę i ścieki

Decyzją z dnia 31.05.2021r. Nr PO.RZT.70.242.2021/D/SK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po rozpatrzeniu wniosku PPU GOSKOM Sp. z o.o. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Praszka na okres 3 lat tj. : 1. Cena za...