Zajęcia wakacyjne dla dzieci

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce informuje, iż w okresie od 28 czerwca do 30 lipca 2021r. będą organizowane zajęcia warsztatowo-świetlicowe dla dzieci w Klubie Osiedlowym. Zapraszamy dzieci członków SM w Praszce w wieku od 7 do 12 lat do udziału w zajęciach, które w tym czasie będą spędzać wakacje w miejscu zamieszkania. Spotykać się będziemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. Zajęcia będą przeprowadzane w  obowiązującym na dany moment reżimie sanitarnym.

Prowadzone będą zajęcia artystyczne, muzyczno-taneczne, sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy świetlicowe, konkursy itp. Do dyspozycji pozostają także sala komputerowa i telewizyjna.

Dziecko będzie można zapisać na czas dwóch tygodni i będzie uzależnione od ilości chętnych. Zajęcia są finansowane z opłat na działalność kulturalno-oświatową. Ewentualne dodatkowe opłaty będą związane z wyjściami na basen, do kina itp.

Szczegółowe informacje oraz zapisy będą prowadzone od dnia 14.06.2021r. pod numerem telefonu: 34/35 91 329 lub 604 586 297. 

Serdecznie zapraszamy