Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
Krótka historia Spółdzielni
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
W załączniku przedstawiamy Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków, odbytym w dniach 11,12,13 czerwca 2019r.
Artykuł w Tęczy Polskiej" nt.pierwszej kotłowni przyblokowj w Praszce
 
Ochrona Danych Osobowych
Inspektor Danych osobowych
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
Remont ciągów pieszo-jezdnych ul. List. 15 - Mick. 24 oraz Skłodowskiej 5
Informacja o zakończonych przetargach
Remont balkonów - Mickiewicza 4, Mickiewicza 6
Remont parkingu - Fabryczna 9
 
» strona główna / INFORMACJE / Regulaminy
  Regulaminy  

 

ANEKS nr 1 / 2019

 

 

 

do „Regulaminu rozliczeń finansowych

Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

z użytkownikami lokali”  z dnia 12.09.2018r.

 

 

  W „Regulaminie rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

z użytkownikami lokali” z dnia 12.09.2018r.” wprowadza się następujące zmiany:


   § 1

 

   W rozdziale „XVI. Postanowienia przejściowe i końcowe” skreśla się

 

  treść punktu 1 w § 26 i  wprowadza nowy o brzmieniu:

 1. Zaliczki i opłaty eksploatacyjne za lokale wnoszone są miesięcznie w terminie

 

  określonym przez Statut Spółdzielni .”

    § 2

 

   W Załączniku nr 2 do Regulaminu, „Zasady rozliczania kosztów energii cieplnej

 

 

dostarczanej na cele podgrzania wody oraz zasady ustalania zaliczek na pokrycie tych

 

 

 

kosztów.” skreśla się treść punktu I podpunkt 4 i wprowadza nowy o brzmieniu:

 

 

 

 4. Opłaty na zakup ciepła na cele podgrzania wody użytkownicy lokali mieszkalnych

 

 

wnoszą w okresach miesięcznych w ciągu całego okresu rozliczeniowego wraz z opłatą

 

 

 

czynszową mieszkania w terminie określonym przez Statut Spółdzielni .”

 

 

 

 

 § 3

 

 

 

  W Załączniku nr 3 do Regulaminu, „Zasady rozliczania kosztów dostawy wody i

 

 

odprowadzanie ścieków z lokali mieszkalnych oraz zasady ustalania zaliczek na pokrycie

 

 

 tych kosztów.” skreśla się treść punktu I podpunkt 4 i wprowadza nowy o brzmieniu:

 

    „4. Opłaty na dostawę wody i odprowadzenie ścieków użytkownicy lokali wnoszą w

 

 

okresach miesięcznych w ciągu całego okresu rozliczeniowego wraz z opłatą czynszową

 

   mieszkania w terminie

określonym przez Statut Spółdzielni .”

 

 

    § 4

 

 

    Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

 

 Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Aneks podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Spółdzielni .

 


Zatwierdzono na posiedzeniu Plenum Rady w dn. 07.08. 2019 r.

Protokół nr 8/19, uchwała nr 23/2019


 

 

 

 

 

 

 

poczatek strony


 
 
 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: