Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
Krótka historia Spółdzielni
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
Informacja o uchwałach podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 6, 7, 8 czerwca 2017 r.
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
budowa parkingu ul. Fab 3 i ul. Koś 36 2017 rok
wyniki przetargów 2017 rok
 
» strona główna / INFORMACJE / Regulaminy
  Regulaminy  

Aneks nr 2/2017 z dnia 10.05.2017 do Regulaminu rozliczeń finansowych
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce z użytkownikami lokali z dnia 25.01.2017r.


§ 1
W Rozdziale IV w § 6 ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Koszty dostarczania sygnału TV Azart – ustalane są na poszczególne nieruchomości i lokale wg faktur wykonawcy świadczącego usługi w tym zakresie lub faktur wewnętrznych jeżeli wykonywanie czynności dokonywane jest przez służby własne. Koszty rozliczane są tylko na lokale korzystające z tych usług. Opłaty ustala się na podstawie poniesionych kosztów.

Spółdzielnia może odłączyć sygnał TV Azart w przypadku zalegania przez dysponenta lokalu z opłatami czynszowymi za okres ponad 2 miesiące.
Na wniosek dysponenta lokalu, po uregulowaniu przez niego całości zadłużenia Spółdzielnia, w terminie do 7 dni roboczych, podłączy (wznowi) dostarczanie sygnału TV Azart po uiszczeniu kosztów związanych z podłączaniem, a ustalonych uchwałą przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.”

§ 2
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian .
Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni www.smpraszka.com.pl w zakładce Regulaminy

poczatek strony


 
 
 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: