Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
45 lat Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
W załączniku przedstawiamy Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków, odbytym w dniach 11,12,13 czerwca 2019r.
Artykuł w Tęczy Polskiej" nt.pierwszej kotłowni przyblokowj w Praszce
 
Ochrona Danych Osobowych
Inspektor Danych osobowych
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
Cennik usług
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
 
» strona główna / INFORMACJE / Krótka historia Spółdzielni
  Krótka historia Spółdzielni  

Krótka historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

      Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 1976 roku po wyodrębnieniu jej zasobów mieszkaniowych z Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Powstanie Spółdzielni związane było z nowym podziałem administracyjnym, w wyniku którego Praszka znalazła się w granicach województwa częstochowskiego. Wtedy to władze miasta i dyrekcja Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO Praszka w osobach: Kazimierz Belka, Ryszard Rekowski, Kordian Zawadzki, Alojzy Żółtaszek, Lucjan Pychyński podjęli działania w celu powołania Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.
      16 stycznia 1976 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce została wpisana do rejestru sądowego, uzyskując tym samym osobowość prawną.
     W składzie pierwszej, historycznej Rady Nadzorczej znaleźli się: Franciszek Hombek - Przewodniczący, Józef Rogala – Z-ca Przewodniczącego, Irena Bury – Sekretarz, Czesław Białek, Cecylia Kuliberda, Henryk Mirowski. Henryk Struzik, Franciszek Czarny, Jacek Parol – Członkowie Rady, natomiast zarządzanie Spółdzielni powierzono: Januariaszowi Bielawskiemu, Jerzemu Graczowi oraz Henrykowi Hofmanowi. Od 07 lipca 1976 r. obowiązki Przewodniczącego Zarządu, a później Prezesa pełni Jerzy Gracz.
      W momencie powstania Spółdzielnia posiadała 3 budynki o 160 lokalach mieszkalnych, kotłownię osiedlową, jeden budynek w budowie o 75 lokalach mieszkalnych, dokumentację techniczną na budowę 175 lokali mieszkalnych, uzbrojony teren pod budowę osiedla Fabryczna II o 155 lokalach mieszkalnych
W latach 70-tych w wyniku rozwoju Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” nastąpił dynamiczny rozwój miasta, przybywało mieszkańców i w związku z tym wzrosło zapotrzebowanie na mieszkania. Do 1990 roku wybudowano 9 budynków wielorodzinnych o 710 lokalach mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
        Rozmach inwestycyjny zahamowany został w latach dziewięćdziesiątych – w okresie transformacji politycznej i ekonomicznej oraz niekorzystnych trendów w budownictwie spółdzielczym – w 1993 roku oddano do użytku tylko jeden segment budynku mieszkalnego liczący 21 lokali mieszkalnych , a w 2001 r. drugi - liczący 20 lokali mieszkalnych. W 1995 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce powiększyła swój stan posiadania nabywając nieodpłatnie budynki mieszkalne dotychczas należące do ZSM „POL-MOT” – a od 1978 r. administrowane przez Spółdzielnię.
         W chwili obecnej Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza 2062 członków, zarządza 36 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 2108 mieszkań ( w tym 1075 lokali wyodrębnionych z majątku Spółdzielni). Do jej zasobów wliczamy budynek administracyjny, Klub Osiedlowy, Bazę Remontowo - Konserwacyjną, garaże, parkingi oraz obiekty rekreacyjno - sportowe.
     Od kilku lat Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce podejmuje zintensyfikowane działania zmierzające do zmodernizowania zasobów mieszkaniowych i ich właściwej eksploatacji. Prowadzi działalność w sferze prac remontowych, stale poprawiając stan techniczno- użytkowy i estetyczny budynków i ich otoczenia . W ramach tych prac dokonano wymiany pokryć dachowych, wymiany instalacji ciepłej i zimnej wody. Wszystkie lokale mieszkaniowe wyposażone zostały w układy pomiarowe wody oraz zużywanej energii cieplnej – w budynkach osiedlowych zamontowano elektroniczne podzielniki ciepła - zdecydowanie nowocześniejsze i dokładniejsze od używanych dotychczas – wyparkowych.
     W ostatnich latach na terenie Praszki zrealizowano wiele nowoczesnych inwestycji - oddano do użytku oczyszczalnię ścieków, dokonano kompleksowej przebudowy systemu grzewczego – ciepło dostarczane do budynków mieszkalnych na terenie osiedli SM pochodzi z 8 kotłowni gazowych.  W ślad za tym przeprowadzono termomodernizację 36 bloków mieszkalnych – z udziałem Fundacji EkoFundusz oraz przy pomocy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
    Spółdzielnia Mieszkaniowa z własnych środków wyposażyła budynki osiedlowe w instalację kablową TV oraz sieć internetową wraz ze studiem.
     Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie. Obecnie nadzór i kontrolę sprawuje Rada Nadzorcza w składzie: Zygmunt Chwaliński, Janusz Tobiś,  Włodzimierz Długosz,  Mieczysław Noga, Tadeusz Placek, Edward Szaniec, Barbara Kuczaj.  Bieżącą działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd w składzie : Jerzy Gracz – Prezes Zarządu, Józef Ingram - Zastępca Prezesa d/s techniczno-eksploatacyjnych, Anna Kowalska - Zastępca Prezesa Zarządu, Starszy specjalista ds. rozliczeń eksploatacyjnych i ruchu ludności. Wspólnie dbają o to, aby osiedla Spółdzielni Mieszkaniowe w Praszce były przyjaznym i wygodnym miejscem zamieszkania dla jej członków.
    W obecnej chwili Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność eksploatacyjną oraz oświatowo – kulturalną.
    Doceniając wkład Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce w rozwój Spółdzielczości Krajowa Rada Spółdzielcza w 2001 r. nadała jej odznakę „Za zasługi dla Spółdzielczości.”
Aktualizacja - 11.08.16 r.

poczatek strony
 
 
 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: