Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
45 lat Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
W załączniku przedstawiamy Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków, odbytym w dniach 11,12,13 czerwca 2019r.
Artykuł w Tęczy Polskiej" nt.pierwszej kotłowni przyblokowj w Praszce
 
Ochrona Danych Osobowych
Inspektor Danych osobowych
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
Cennik usług
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
 
» strona główna / INTERNET / Modem kablowy
  Modem kablowy  

 Poniżej znajduje się opis budowy modemu oraz opis poszczególnych diod. Zamieściliśmy również informacje dotyczące prawidłowej pracy i obsługi modemu oraz porady dotyczące usuwania usterek.

Sześć wskaźników (diod) na panelu przednim służy do wyświetlania informacji na temat zasilania, statusu połączenia i błędów.

 

1 Dioda Message Ta kontrolka świeci, gdy są wiadomości poczty elektronicznej lub komunikaty (funkcja nieaktywna w sieci UPC).
2 Dioda Cable Activity Wskazuje przesyłanie danych po liniach sieci kablowej. Kontrolka nie świeci, gdy dane nie są przesyłane, oraz miga podczas ich przesyłania.
3 Dioda Cable Link Określa stan połączenia kablowego. Kontrolka nie świeci, gdy nie ma połączenia kablowego, świeci gdy modem jest zarejestrowany w sieci i można przesyłać dane.
4 Dioda PC Link Wskazuje obecność połączenia pomiędzy komputerem a modemem (gotowość do nadawania i odbioru) lub rzeczywiste nadawanie lub odbiór.
5 Internet Wskazuje, czy połączenie z Internetem jest aktywne.
6 Klawisz Internet On/Off Klawisz odcinający komunikację między komputerem a modemem.

 

Na panelu tylnym umieszczone zostały gniazda przewodów: zasilającego, USB, Ethernet, reset oraz gniazdo przewodu koncentrycznego.

 

1 9 DCV 800mA Gniazdo zasilania.
2 10/100 Base-T Gniazdo to umożliwia podłączenie modemu do karty sieciowej w komputerze.
3 USB Port ten umożliwia bezpośrednie podłączenie modemu do komputera z portem USB.
4 RESET Przycisk służący do resetowania modemu tzn. do przywracania ustawień fabrycznych.
5 CABLE Złącze to służy do podpięcia kabla koncentrycznego, którym wysyłany jest i odbierany sygnał internetowy.

 

Jeśli nie jesteście Państwo pewni czy modem prawidłowo pracuje, prosimy o zresetowanie modemu poprzez odłączenie go od źródła napięcia na okres 5-10 sekund. Czynność tą można wykonać zarówno poprzez odłączenie wtyczki z kontaktu, lub poprzez wyciągnięcie kabla zasilającego z modemu.

Jeżeli wszystkie kontrolki mrugają po kolei, znaczy to, że modem kablowy automatycznie uaktualnia swoje oprogramowanie systemowe. Należy zaczekać, aż kontrolki przestaną migać. W tym czasie nie można korzystać z modemu. Prosimy aby nie wyłączać zasilania ani nie resetować modemu w tym okresie.

 

FAZY LOGOWANIA MODEMU

Dostrajanie odbioru - modem kablowy działa i szuka kanału telewizji kablowej do odbioru danych.

 

Dostrajanie nadawania - modem jest już dostrojony do kanału odbioru danych. Teraz szuka kanału do ich nadawania.

 

Nawiązanie łączności - modem kablowy przesyła i odbiera dane początkowe. Serwer UPC ustala łączność z modemem w protokole IP.

 

Konfiguracja - modem otrzymał adres IP i załadowuje plik konfiguracji przysłany przez serwer operatora.

 

Rejestracja - konfiguracja modemu kablowego została zakończona. Teraz modem rejestruje swoje ustawienia zgodne z konfiguracją operatora. Po zakończeniu rejestracji lampki INTERNET, PC LINK i CABLE ACTIVITY przestają migać i świecą w sposób ciągły.

 

INNE WSKAźNIKI

Możliwe są trzy inne układy kontrolek: 

Deaktywacja - Operator wyłączył modem kablowy. Kontrolka CABLE LINK miga w wolnym tempie.

 

Ładowanie - Trwa ładowanie lub aktualizacja oprogramowania. Kontrolki migają kolejno od góry do dołu.

 

Gotowość - modem jest w stanie gotowości. Nie ma połączenia z Internetem. Kiedy komputer jest podłączony, kontrolki CABLE LINK i PC LINK świecą.

 

USUWANIE USTEREK

Informacje podane poniżej pomogą Państwu w szybkim usunięciu problemów związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem modemu.

  • Sprawdź czy przewód zasilający jest właściwie podłączony do gniazdka w ścianie i do gniazda w tylnym panelu modemu,
  • Sprawdź w czy w gniazdku elektrycznym jest napięcie,
  • W razie braku efektów, proszę odłączyć modem od prądu,
  • Skontaktuj się z działem wsparcia usług internetowych - Internet Helpdesk (tel. 519-115-328).
  • Sprawdź czy odbiornik telewizyjny odbiera programy sieci kablowej i czy jakość obrazu jest dobra. Jeśli odbiornik telewizyjny nie odbiera kanałów sieci kablowej lub są widoczne wyraźne zakłócenia, połączenie modemowe nie może zostać zrealizowane.

UWAGI!

  • Nie należy podłączać jednocześnie do modemu wtyczki RJ45 (karta sieciowa) oraz wtyczki USB. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia,
  • Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych umieszczonych w ściankach modemu. Może to doprowadzić do przegrzania się urządzenia,
  • Nie należy zdejmować obudowy modemu.

 

poczatek strony
 
 

Kontakt do administratora:

Administrator sieci
tel. 519-115-328

e-mail:
admin@

smpraszka.com.pl
 

 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: