Kontakt
Rada Nadzorca/Zarząd
45 lat Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Druki do pobrania
Regulaminy
W załączniku przedstawiamy Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków, odbytym w dniach 11,12,13 czerwca 2019r.
PRACA
 
Ochrona Danych Osobowych
Inspektor Danych osobowych
 
Oferta Programowa
 
Taryfy
Modem kablowy
Podstawy
Cennik usług
 
Spółdzielczy kanał informacyjny
Klub Osiedlowy
 
Ocieplenie ścian szczytowych Styczniowa 12, Kościuszki 27, Kościuszki 36
Remont balkonów - Fabryczna 9
Remont balkonów - Listopadowa 22
Remont ciągu pieszo-jezdnego Fabryczna 5
 
» strona główna / INTERNET / Modem kablowy
  Modem kablowy  

 Poniżej znajduje się opis budowy modemu oraz opis poszczególnych diod. Zamieściliśmy również informacje dotyczące prawidłowej pracy i obsługi modemu oraz porady dotyczące usuwania usterek.

Sześć wskaźników (diod) na panelu przednim służy do wyświetlania informacji na temat zasilania, statusu połączenia i błędów.

 

1 Dioda Message Ta kontrolka świeci, gdy są wiadomości poczty elektronicznej lub komunikaty (funkcja nieaktywna w sieci UPC).
2 Dioda Cable Activity Wskazuje przesyłanie danych po liniach sieci kablowej. Kontrolka nie świeci, gdy dane nie są przesyłane, oraz miga podczas ich przesyłania.
3 Dioda Cable Link Określa stan połączenia kablowego. Kontrolka nie świeci, gdy nie ma połączenia kablowego, świeci gdy modem jest zarejestrowany w sieci i można przesyłać dane.
4 Dioda PC Link Wskazuje obecność połączenia pomiędzy komputerem a modemem (gotowość do nadawania i odbioru) lub rzeczywiste nadawanie lub odbiór.
5 Internet Wskazuje, czy połączenie z Internetem jest aktywne.
6 Klawisz Internet On/Off Klawisz odcinający komunikację między komputerem a modemem.

 

Na panelu tylnym umieszczone zostały gniazda przewodów: zasilającego, USB, Ethernet, reset oraz gniazdo przewodu koncentrycznego.

 

1 9 DCV 800mA Gniazdo zasilania.
2 10/100 Base-T Gniazdo to umożliwia podłączenie modemu do karty sieciowej w komputerze.
3 USB Port ten umożliwia bezpośrednie podłączenie modemu do komputera z portem USB.
4 RESET Przycisk służący do resetowania modemu tzn. do przywracania ustawień fabrycznych.
5 CABLE Złącze to służy do podpięcia kabla koncentrycznego, którym wysyłany jest i odbierany sygnał internetowy.

 

Jeśli nie jesteście Państwo pewni czy modem prawidłowo pracuje, prosimy o zresetowanie modemu poprzez odłączenie go od źródła napięcia na okres 5-10 sekund. Czynność tą można wykonać zarówno poprzez odłączenie wtyczki z kontaktu, lub poprzez wyciągnięcie kabla zasilającego z modemu.

Jeżeli wszystkie kontrolki mrugają po kolei, znaczy to, że modem kablowy automatycznie uaktualnia swoje oprogramowanie systemowe. Należy zaczekać, aż kontrolki przestaną migać. W tym czasie nie można korzystać z modemu. Prosimy aby nie wyłączać zasilania ani nie resetować modemu w tym okresie.

 

FAZY LOGOWANIA MODEMU

Dostrajanie odbioru - modem kablowy działa i szuka kanału telewizji kablowej do odbioru danych.

 

Dostrajanie nadawania - modem jest już dostrojony do kanału odbioru danych. Teraz szuka kanału do ich nadawania.

 

Nawiązanie łączności - modem kablowy przesyła i odbiera dane początkowe. Serwer UPC ustala łączność z modemem w protokole IP.

 

Konfiguracja - modem otrzymał adres IP i załadowuje plik konfiguracji przysłany przez serwer operatora.

 

Rejestracja - konfiguracja modemu kablowego została zakończona. Teraz modem rejestruje swoje ustawienia zgodne z konfiguracją operatora. Po zakończeniu rejestracji lampki INTERNET, PC LINK i CABLE ACTIVITY przestają migać i świecą w sposób ciągły.

 

INNE WSKAźNIKI

Możliwe są trzy inne układy kontrolek: 

Deaktywacja - Operator wyłączył modem kablowy. Kontrolka CABLE LINK miga w wolnym tempie.

 

Ładowanie - Trwa ładowanie lub aktualizacja oprogramowania. Kontrolki migają kolejno od góry do dołu.

 

Gotowość - modem jest w stanie gotowości. Nie ma połączenia z Internetem. Kiedy komputer jest podłączony, kontrolki CABLE LINK i PC LINK świecą.

 

USUWANIE USTEREK

Informacje podane poniżej pomogą Państwu w szybkim usunięciu problemów związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem modemu.

  • Sprawdź czy przewód zasilający jest właściwie podłączony do gniazdka w ścianie i do gniazda w tylnym panelu modemu,
  • Sprawdź w czy w gniazdku elektrycznym jest napięcie,
  • W razie braku efektów, proszę odłączyć modem od prądu,
  • Skontaktuj się z działem wsparcia usług internetowych - Internet Helpdesk (tel. 519-115-328).
  • Sprawdź czy odbiornik telewizyjny odbiera programy sieci kablowej i czy jakość obrazu jest dobra. Jeśli odbiornik telewizyjny nie odbiera kanałów sieci kablowej lub są widoczne wyraźne zakłócenia, połączenie modemowe nie może zostać zrealizowane.

UWAGI!

  • Nie należy podłączać jednocześnie do modemu wtyczki RJ45 (karta sieciowa) oraz wtyczki USB. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia,
  • Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych umieszczonych w ściankach modemu. Może to doprowadzić do przegrzania się urządzenia,
  • Nie należy zdejmować obudowy modemu.

 

poczatek strony
 
 

Kontakt do administratora:

Administrator sieci
tel. 519-115-328

e-mail:
admin@

smpraszka.com.pl
 

 

Copyright: Spółdzielnia mieszkaniowa - wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster - Strona główna - Administrator
ostatnia aktualizacja: 12.06.2007

Projekt i wykonanie: